NOTICE FOR MOBILE DEVICE USERS Attempting to Create a New Login Account

If you are attempting to create a new login account, you might receive an error message when you follow the link in the verification email -- This account cannot be verified. If this happens, please refresh the web page, and your account should then show as verified. If you encounter any difficulties, please contact your program representative for assistance.

U.S. Department of State and American Councils Logos

   Women's STEP ProgramThis website will connect you with the applications for the Women's STEP Program. To begin, read the eligibility criteria below, then create an account or login. Putem ove web stranice ćete se povezati sa prijavama za Women's STEP program. Kako bi započeli svoju aplikaciju potrebno je da prvo pročitate kriterije za program, a nakon toga da kreirate svoj račun pod "Create an account".

View text in English.

Opis

American Councils for International Education u BiH vas poziva da se prijavite na Women's STEP program ukoliko je vaše trenutno boravište u Banjoj Luci ili Sarajevu. Women's STEP, odnosno "Women's Student Training and Empowerment Program (STEP)", je besplatan program financiran od strane grantom Ministarstva vanjskih poslova SAD čiji je cilj obuka studentica i sticanje radnog iskustva. Women's STEP nudi priliku učesnicama da se upoznaju sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini i dobiju priliku da steknu radno iskustvo i vještine koje će im biti potrebne kako bi bile uspješne u svakom budućem traženju posla.

Uslov za prijavu je da aplikanti trenutno borave u Banjoj Luci ili Sarajevu, te da su ženskog spola, pošto je program namijenjen isključivo djevojkama/ženama, a učesnice će obavljati praksu u ova dva grada.

Kroz obuku i praksu (radno iskustvo) koje će im biti omogućeno kroz Women's STEP, učesnice će naučiti kako da se prilagode zahtjevima tržišta rada i prepoznaju svoje slabosti i snage.

Kroz Women's STEP učesnice će dobiti sljedeće vještine:

 • Pisanje CV-a i motivacionog pisma;
 • Kako ispuniti aplikaciju za posao;
 • Osnovne IT vještine i alati potrebni na modernom tržištu;
 • Komunikacija, javni govor i držanje prezentacija;
 • Osnovni maniri u modernom poslovnom svijetu;
 • Kako briljirati na svakom intervju-u.

Četrdeset odabranih učesnica će proći trodnevni trening u Banjoj Luci, tokom kojeg će im biti obezbijeđen smještaj i hrana, dok će deset učesnica iz ove grupe biti izabrane od strane ureda American Councils u BiH da pronađu kompaniju/nevladinu organizaciju u kojoj će steći tromjesečnu praksu. Tokom prakse, učesnice će dobivati 100$ mjesečno, kako bi pokrile troškove prijevoza i druge svakodnevne troškove koje mogu nastati.

Nakon završetka treninga koje će se održati u Banjoj Luci, svih 40 učesnica su dužne održati "peer to peer" treninge kako bi prenijele iskustvo koje su stekle tokom treninga i time pomogle drugim mladim osobama u svojim zajednicama. Women's STEP program će pomoći učesnicama da održe ove treninge u vidu novčane podrške.

Uslovi za učešće

 • Imate između 19-26 godina;
 • Ženskog ste spola;
 • Studirate društvene nauke;
 • Živite u Banjoj Luci ili Sarajevu;
 • Možete prisustvovati trodnevnom treningu koji će se održati u Banjoj Luci krajem novembra/početkom decembra 2021.
 • Možete odraditi praksu (20 sati sedmično) od početka februara do kraja aprila 2022. godine

Molimo vas da popunite aplikaciju putem AIS web stranice najkasnije do 8. novembra, 2021. godine. Obavezno je da prvo kreirate nalog na AIS web stranici nakon čega ćete dobiti potvrdu na vašu mail adresu. Kada potvrdite nalog, započnite svoju aplikaciju po uputama.

American Councils ured u Bosni i Hercegovini će izabrati 40 najboljih aplikacija, te će na Facebook stranici Women's STEP programa i Facebook stranici American Councils-a u BiH kao i na našoj web stranici, objaviti imena odabranih učesnica treninga. Nakon treninga i bazirano na učešće i trud koji pokažu tamo, deset učesnica će biti izabrano za tromjesečne prakse.

Za više informacija možete nam se obratiti radnim danima od 10-17h putem telefona 060-328-9804 ili putem maila ba@americancouncils.org.


Description

American Councils for International Education BiH is inviting all interested female university students with current residency in Banja Luka or Sarajevo to apply to the Women's STEP program. The Women's STEP, or Women's Student Training and Empowerment Program financed by a grant from the United States Department of State, is a free program aimed at educating female students in helping them gain their first work experience in BiH. Women's STEP offers participants with the opportunity to get acquainted with the labor market in Bosnia and Herzegovina and gain work experience and skills that they will need to be successful in any future job search. Interested candidates must currently reside in Banja Luka or Sarajevo as selected participants will do their internship in these two cities. Eligible applicants must also be female as the program is intended exclusively for female university students. Through the training and internships, participants will learn how to adapt to the demands of the BiH labor market and recognize their strengths and weaknesses.

Through Women's STEP participants will have the opportunity to gain the following skills:

 • How to write a CV and cover letter.
 • How to fill out a job application.
 • Basic IT skills and tools needed in the modern market.
 • Communication, public speaking and giving presentations.
 • Basic manners in the modern business world.
 • How to excel at a job interview.

Forty selected participants will undergo a three-day training in Banja Luka, during which they will be provided with accommodation and food. American Councils will then select ten participants from this group who will receive assistance in locating a company/NGO for a three-month long internship. During the internship, participants will receive $100 per month to cover transportation and other day-to-day expenses.

Upon completion of the training in Banja Luka all participants will be required to hold peer trainings as to share the experience and knowledge they have gained to help other young women in their local communities. Program will help participants to hold these trainings in the form of financial support.

Eligibility Requirements

 • You are between 19-26 years old.
 • You are a female university student.
 • You are currently studying social sciences at a university in Banja Luka or Sarajevo.
 • You currently reside in Banja Luka or Sarajevo.
 • You are able to attend a three-day training in Banja Luka at the end of November/start of December 2021
 • You commit to, if selected, completing an internship (20-hours per week) in the months of beginning of February to the end of April 2022

Please complete the application by November 8, 2021. In order to apply, you first must create a new profile on the AIS website. Afterwards, you will receive an email to confirm your profile which once you click to confirm, you will be able to begin your application.

American Councils will select 40 best applications and will publish the names of selected program participants on Women's STEP and American Councils in BiH Facebook pages and American Councils in BiH website. Following the training in Banja Luka and based on student participation and commitment, ten applicants will be selected for the three-month internships.

For more information contact us by calling 060-328-9804 on weekdays from 10 am-5 pm, or by sending an email to: ba@americancouncils.org.

Log in

Need an AIS Forms account?
Create an account

Already have an account?
Log in

Check the box below to tell us you are not a robot.

Tips for Using this Website

Forgot Your Password or Username?

Use the Forgot your info? link under the "Login" button to recover your username or reset your password.

Enable Cookies and JavaScript

This website requires the use of cookies and JavaScript. For instructions on how to enable cookies and JavaScript, please visit our support page.

Times Displayed on this Site

Unless otherwise noted, all times displayed on this site are U.S. Eastern/Washington, D.C., time.

Allow Emails from AIS Forms

Email messages sent to you from this website will be sent from ais_accounts@americancouncils.org. Please add this email address to your address book/approved senders list to help prevent messages from being blocked as spam or junk mail.

Questions?

Visit our support page.